Hvem er Glostrup Frikirke?

Forside

En kort redegørelse

Glostrup Frikirke er en evangelisk frikirke som siden 1993 har haft til huse på Østervej 12. Vi er et lokalt udtryk for den globale, kristne kirke, som lige siden det første århundrede har forkyndt evangeliet om Jesus Kristus.

Vi tror på Bibelen som Guds Ord – inspireret og ufejlbarligt. Vi kan fuldt og helt kan tilslutte os den trosbekendelse, som næsten fra starten har tjent som et fælles ståsted for kristne:

”Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Og vi tror på Gud Fader, den Almægtige, Himlens og Jordens Skaber. Og på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved den Helligånd, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaren til dødsriget, på tredje dag igen opstanden fra de døde, opfaren til Himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges højre hånd, derfra han skal komme og dømme levende og døde. Og vi tror på den Helligånd, den hellige almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv, amen.”

Hvorfor så en frikirke?

Vi tror, at Bibelen lærer, at man ved tro på Jesus Kristus tager imod frelsen, sine synders forladelse og det evige liv. Herefter følger dåben som en vigtig, ydre bekendelse på den indre, personlige omvendelse. Vi tror altså ikke at dåben frelser eller er en del af frelsen. Det er for os et så væsentligt punkt, at vi har valgt at stå udenfor Folkekirken og være en frikirke.

Vi tror, at den lokale menighed er et legeme, hvor det ikke kun er nogle få men alle, der har en funktion. Det må menighedslivet afspejle. Samtidig er menigheden alene ansvarlig overfor Gud for, at den følger Bibelens lære, og den skal ikke stå til regnskab for andre autoriteter. Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke skal overholde myndighedernes regler og love. Men dette syn på menigheden betyder dog, at vi ville føle os begrænset i forhold til en kirke der er bundet sammen med staten.

Hvordan fungerer det hele i praksis?

Økonomi

Økonomisk set er vi en forening med bestyrelse, kasserer og offentlige regnskaber. Vi opkræver hverken gebyrer eller kontingenter, men den enkelte giver efter evne anonymt i kollekten, og målet med kollekten er at dække udgifter til vedligeholdelse, aktiviteter og leje. Et eventuelt overskud vil gå til at støtte mission og andet kristent arbejde i Danmark og i udlandet.

Registrering

Vi har ikke noget officielt, registreret medlemskab, ingen medlemslister eller kartoteker, og vi fører heller ikke lister over andre personer. Alle, der bekender en personlig tro på Herren Jesus Kristus som Frelser, og som ønsker at være tilknyttet Glostrup Frikirke, betragter vi som ”medlemmer”. Vi har dog en simpel adresseliste, som man efter eget valg kan være på.

Struktur

Menigheden ledes af et ældsteråd, hvor den enkelte ældste må have menighedens opbakning for at udfylde denne funktion. Menighedens forskellige aktiviteter arrangeres af små grupper, som den enkelte kan tilslutte sig efter interesse og evner.

Hvad hvis man bare er nysgerrig?

Du er hjertelig velkommen til alle vores aktiviteter.
Så føl dig endelig fri til at dukke op - hvad enten du har konkrete spørgsmål eller bare vil kigge lidt.

Top

Forside